Rehberlik | Beyaz Eğitim Kurumları

BEYAZ EĞİTİM KURUMLARI | REHBERLİKÜmran BALCI

Bazı şeyleri satın alamazsın. Kazanman gerekir. Bazı şeyleri hemen kazanamazsın uğruna savaşman gerekir. Ben seninle birlikte savaşmaya hazırım. Ya sen benimle birlikte bu savaşı vermeye hazır mısın ?Gamze CEYLAN

Başarı kaygısını “Ömür boyu sürecek bir heyecan “ olarak yaşamak, sizi daha mutlu, huzurlu ve motive kılacaktır. Kaygılarınızı motivasyona çevirmeyi birlikte deneyimleyelim.


7 yıl sonra nerede olacağım bana sorulduğunda Beyaz Eğitim Kurumlarında sizlerle aynı sıraları paylaşıyordum. Başarı çalışma stratejilerinize ve çevrenize bağlıdır. Şimdi oturduğum sıraları sizlere devredip başarınıza destek olacağım.Beyaz Eğitim Kurumları | REHBERLİK

REHBERLİK NEDİR?
- Rehberlik bireye yardım etme sürecidir.
- Öğrencinin gelişmesine ve uyumunu sağlamaya yöneliktir.
- Rehberlik bir süreçtir. Çeşitli aşamaları içerir ve süreklilik gösterir.
- Rehberlik bilimsel, sistemli ve profesyonel yardımdır.
- Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.
Yukarıdaki ilkeleri benimsemiş kurumumuz Rehberlik Bölümü;
- Öğrenci Takibi
- Öğrenci Görüşmeleri
- Öğretmen Görüşmeleri
- Sunum ve Seminerler
- Danışman Öğretmenlik Uygulaması yöntemleriyle öğrencimizin en doğru planlamayı yapmasına yardımcı olmaktadır.


ÖĞRENCİ TAKİBİ
- Öğrencimizin kuruma kayıt olmasıyla başlayan süreç derse giriş saati takibi, günlük ödev takibi, öğretmen görüşleri, sınav sonuçları ve etkinlik takibi yapılmakta ve bu veriler “OBS” sistemimize aktarılmaktadır. Velilerimiz OBS uygulamasıyla günlük olarak alınan tüm notları gözlemleyebilmektedir.


ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

- Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duyusal ve sosyal alanlarda çıkabilecek sorunlarda yol gösterici olmaktayız.
- Öğrencimizin güçlü alanlarını da destekleyerek daha verimli ve potansiyelini kullanabilir hale getirmeyi amaçlamaktayız.
- Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler kullanmaktayız.
- Öğrencilerin meslek seçimine yönelik çeşitli test ve envanterler uygulamaktayız. (Holland test)
- Öğrencinin ders başarı takibi, başarısızlık durumunda nedenlerin belirlenmesi, yeni koşullara uyum süreci, çatışma nedenleri ve çatışma çözme becerileri, sosyal ve duygusal gelişimin desteklenmesi gibi konularda gerekli çalışmalarla öğrenciye yol göstermekteyiz.


VELİ GÖRÜŞMELERİ

Veli ile yapılan görüşmeler velilerin talepleri ya da PDR bölümünün gerek gördüğü durumlarda randevu yoluyla gerçekleşir.
- Derslerimiz başlamadan önce öğrencilere tutum ve davranışlarıyla ilgili beklentilerimiz PDR servisince açıklanır.
- Eğitim süresince velilerimize öğrencinin gelişimsel sürecine ilişkin bilgilendirme amaçlı dökümanlar hazırlanır.
- Öğrencimizin kişisel gelişim özellikleri akademik başarıları tutum davranışları öğretmen ve arkadaş ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapılır.
- Sınav sistemi, sınav kaygısı, iletişim becerileri gibi konularda seminerler düzenlenir.


ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ

Rehberlik Servisi, ders öğretmenleri ile rehberlik merkezli toplantılar yaparak sınıfta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları hakkında görüşmeler yapmaktadır.
- Öğrenci odaklı toplantılar yapılarak tüm öğrenciler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşulup değerlendirmeler yapılmaktadır.
- İhtiyaç dahilinde sınıf ve branş öğretmenleriyle bireysel görüşmeler yapılmaktadır.
- OBS sistemiyle velimizde günlük olarak öğrencimizin takibini yapabilmektedir.


SEMİNERLER

Kurumumuz öğretmen, öğrenci ve velilerimizde farkındalık oluşturmak ve çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmak amacıyla seminerler düzenlemektedir. Seminerler PDR ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

1-ÖĞRENCİYE YÖNELİK SEMİNER ÇALIŞMALARI

Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin ihtiyacı olduğu konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır. Seminerler sadece bulunulduğu zamana odaklı olmayıp öğrencileri yaşama hazırlamayı da hedeflemektedir.

2-VELİYE YÖNELİK SEMİNER ÇALIŞMALARI
-Okul Başarısında Ailenin Rolü
- Aile İçi İletişim
- Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Sorunlarla Başa Çıkabilme
- Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) Hakkında Bilgilendirme
- Hedef/Amaç ve Motivasyon
- Verimli Ders Çalışma Teknikleri
- Zaman Yönetimi
- Test Çözme Teknikleri
- Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Baş etme Yöntemleri
- Üst Öğrenim Kurumlarının Tanımı
- Meslek Seçimi

3- DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
Kurumumuzda öğrencilerimizin yaptıkları çalışmaları daha yakından takip etmek, motivasyonlarını arttırmak, başarılarını yükseltmek ve velileri süreç içinde daha aktif hale getirmek için lise öğrencilerine yönelik “danışman öğretmenlik sistemi” uygulanmaktadır. Bu projenin uygulanması ile Danışman Öğretmen;
-Öğrencilerin kendi öğrenme stiline uygun yöntemini belirleyerek okul başarısını arttırmayı,
-Öğrencilerin TYT-AYT çalışmalarını düzenli takip etmeyi,
-Öğrencilerin hedef belirlemelerine yardımcı olmayı,
-Öğrencilerin belirledikleri hedefe yönelik harekete geçebilmesini,
-Öğrencilerin programlı ve disiplinli çalışmalarını sağlamayı,
-Öğrencilerin öğretmenlerle olan diyaloglarını geliştirmelerine destek vermeyi,
-Öğrenci-veli-öğretmen-yönetim ilişkisini güçlendirmeyi,
-Öğrencilerin TYT-AYT de en yüksek başarıyı yakalamalarını sağlamak için çalışmalarda bulunur.